»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4
Per Bruus-Jensen

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4 - »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4 por Per Bruus-Jensen.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Bind 1 til 4; X-værket beskriver systematisk og dybtgaende det Kosmiske Verdensbillede – En helt Ny Virkelighedsforståelse. Et levende og bevidst Kosmos. Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv; forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Alt får en dybere mening – vi møder en Større Virkelighed. BIND 4 af 4.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. X-værkets fire bind á ca. 450 sider/bind udgør en helhed og rummer en systematisk og dybtgående præsentation af det kosmiske paradigme (bør derfor læses i rækkefølgen bind 1-4). Bøgerne beskriver det bag alt eksisterende og nærværende immaterielle samt de evige, fundamentale principper og strukturer, som udgør forudsætningen og grundlaget for det, vi kalder "Livet og Virkeligheden", inklusive vår egen og altings eksistens. Kaster helt nyt lys over evolutionen og hele tilværelsen. Livet påvises som evigt og former sig for alle levende væsener som personlig deltagelse i en rytmisk bevidsthedsevolution med tilknytning til et uendeligt "spiralkredsløb", der successivt leder udviklingen mod stadig højere tilværelsesformer. X-værket er udarbejdet i samarbejde med Martinus personligt. Ved sin systematiserede udformning er det i øvrigt velegnet som grundlag for selvstudium og undervisningsvirksomhed.

Bind 4 omtaler polprincippet som endnu et af de kosmiske skabeprincipper. I samme forbindelse belyses menneskets seksuelle evolution fra "enpolethed" til "dobbeltpolethed" – den såkaldte polforvandling – der bl.a. indebærer en organisk baseret udvikling fra egoisme til altruisme. (Nævnte polforvandling kommer bl.a. til udtryk som øget kønsbevidsthed og stræben mod ligeberettigelelse i dagens samfund.) "Seksualiteten" får en helt ny og langt større betydning end hidtil. Videre fremstilles etik og moral i et kosmisk perspektiv, hvilket åbner for værdifuld vejledning i utallige af livets store spørgsmål. Det kosmiske Gudsbegreb forklares. Vi møder det guddommelige – en altomfattende Guddom, som vi alle er dele af. Og som det vigtigste: Til trods for, at livet i visse zoner er ensbetydende med lidelse og mørke, påviser X-værket, at grundtonen i det evige verdensalt ikke desto mindre fungerer som en harmonisk integration af intelligens, visdom og kærlighed… Se også særskilte præsentationer af bind 1, 2 og 3.

Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben – repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite – et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed … Læs mere; se www,newcosmicparadigm.

  • Published on: 1989-01-01
  • Released on: 1989-01-01
  • Original language: Danish
  • Dimensions: 8.27" h x 1.10" w x 5.91" l,
  • Binding: Hardcover
  • 469 pages

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4, »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4 PDF, »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4 EPUB, »X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, X-værket bind 4 av 4 AudioBook