Svenska kärleksbrev
Lind & Co

Svenska kärleksbrev

Svenska kärleksbrev - Svenska kärleksbrev por Lind & Co.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

I alla tider har människor skrivit kärleksbrev, brev som alla handlar om det mest privata och det mest utlämnande; om den vi älskar, om svartsjuka och fåfänga, om längtan och ensamhet, ömhet och saknad. Samhället och brevskrivarna har förändrats men syftet med breven har alltid varit detsamma.
I den här boken har Kaj Attorps, för första gången, sammanställt en antologi med endast svenska kärleksbrev från Gustav II Adolfs till Selma Lagerlöfs. De flesta brevskrivarna räknas till några av våra största författare och konstnärer, de övriga är kända historiska gestalter. I vissa fall, som hos August Strindberg och Victoria Benedictsson, är breven inte bara fascinerande läsning utan också stor litteratur.
Hur formulerade sig Sveriges berömda personligheter när de skrev till den allra käraste? Vad handlar breven om och vad kan de berätta för oss om kärleken? Läs Svenska kärleksbrev och ta del av en okänd litteraturskatt.

Antologin innehåller bland annat brev av:
Hugo Alvén
Carl Jonas Love Almqvist
Victoria Benedictsson
Hjalmar Bergman
Stig Dagerman
Gustaf Fröding
Gustaf II Adolf
Drottning Kristina
Selma Lagerlöf
Birger Sjöberg
August Strindberg
Hjalmar Söderberg
Edith Södergran
Esais Tegnér

  • Published on: 2007-08-29
  • Released on: 2007-08-29
  • Original language: Swedish
  • Dimensions: 7.01" h x .43" w x 4.33" l,
  • Binding: Paperback
  • 199 pages

Svenska kärleksbrev, Svenska kärleksbrev PDF, Svenska kärleksbrev EPUB, Svenska kärleksbrev AudioBook