Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien)
Adolph Törneros

Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien)

Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien) - Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien) por Adolph Törneros.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Adolph Törneros (17941839) är en av svensk litteraturs främsta brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men från lärdomsstaden längtade han varje vår ut på landet, där han reste omkring med diligens i sällskap med elever och goda vänner. Under sina resor skrev han till vänkretsen mängder av brev, där han på ett sällsynt spänstigt och levande språk skildrade sina äventyr och strapatser, maten på värdshusen och landskapets skönhet. Genom denna utgåva görs Törneros för första gången på femtio år tillgänglig för läsare med intresse för levande tidsbilder ur svensk kulturhistoria, för precis och målande naturskildring och för det litterära och idémässiga klimatet i Malla Silfverstolpes salong och runt Geijer och Atterbom. Urval och inledning av akademiledamoten Per Wästberg. Textredigering, kommentarer och ordförklaringar av Jonas Ellerström.

Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien), Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien) PDF, Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien) EPUB, Resebrev (Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien) AudioBook