Människans universum
Joakim Munkhammar

Människans universum

Människans universum - Människans universum por Joakim Munkhammar.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Asteroidnedslag, supernovaexplosioner, vulkanutbrott, global uppvärmning och ekologiska katastrofer hotar oss alla och har nästan utrotat livet i flera omgångar genom dess historia. Med nöd och näppe har livet rest sig varje gång med hjälp av evolutionens kraft. Evolutionens senaste vapen mot universums ogästvänlighet är människan. Med tankekraft och samarbetsförmåga så har människan en potential att göra något evolutionen tidigare misslyckats med: rädda livet genom att sprida det vidare från jorden ut i kosmos.

Denna bok sträcker sig från universums början, genom livet och mänsklighetens historia till framtiden där vi själva bestämmer vårt öde. Boken riktas främst till vetenskapsintresserade och unga vuxna med naturvetenskaplig och teknisk inriktning.


Joakim Munkhammar (född 1982) innehar magistersexamen i matematik och är doktorand inom energisystem vid Uppsala universitet där han forskar kring solenergi och dess tillämpningar. Han har även deltagit i forskningsprojekt inom astrofysik samt skrivit populärvetenskapliga artiklar och böcker.

  • Published on: 2014-11-04
  • Released on: 2014-11-04
  • Original language: Swedish
  • Dimensions: 6.89" h x .24" w x 4.25" l,
  • Binding: Hardcover
  • 104 pages

Människans universum, Människans universum PDF, Människans universum EPUB, Människans universum AudioBook