Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía)
Xosé Ramón Freixeiro Mato

Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía)

Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía) - Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía) por Xosé Ramón Freixeiro Mato fue vendido por EUR 28,50 cada copia. El libro publicado por Xerais. Contiene 576 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Xosé Ramón Freixeiro Mato elaborou esta Estilística da lingua galega co obxectivo de ordenar e sistematizar os valores expresivos do idioma galego, dotándoo así dunha ferramenta de análise da cal outras linguas próximas xa dispoñen desde hai tempo. A obra, realizada fundamentalmente con base nos textos literarios contemporáneos, contribúe a unha posta en valor do noso patrimonio lingüístico-literario e do labor artístico dos escritores e escritoras, que conseguiron labrar artesanalmente a lingua nacional para tiraren dela toda a súa potencialidade expresiva. O arduo traballo de construción da lingua literaria galega a partir dun idioma desprestixiado, abandonado e ruralizado só desde o propio país pode ser hoxe recoñecido e reivindicado. Esta completa Estilística da lingua galega, cun tratamento pormenorizado e actual dos aspectos gráficos, fonéticos, morfosintácticos, léxico-semánticos e textuais, tórnase aínda nestes momentos oportuna, útil e necesaria, pois é particularmente nos seus valores expresivos onde se debe alicerzar o prestixio e o futuro do idioma galego, así como a autoestima dos seus usuarios e usuarias.

Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía), Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía) PDF, Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía) EPUB, Estilística Da Lingua Galega (Didáctica E Outros Materiais Educativos - Manuais De Lingua Galega - Cursos De Lingua/Gramática/Ortografía) AudioBook