Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje
Bokförlaget Korpen

Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje

Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje - Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje por Bokförlaget Korpen.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Det holografiska paradigmet är en samling populärt hållna artiklar och samtal som vänder sig till natur- och samhällsvetenskapligt intresserade. Här möter vi en rad framstående naturvetenskapsmän och filosofer – bl. a. fysikerna David Bohm och Fritjof Capra, neurofysiologen Karl Pribram och författaren Marilyn Ferguson – vars forskningsresultat pekar mot ett nytt paradigm, en ny världsbild: bortom tid och rum finns en gemensam, universell grund. Och denna världsbild uppvisar anmärkningsvärda likheter med mystiska traditioner i både öst och väst.

Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje, Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje PDF, Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje EPUB, Det holografiska paradigmet och andra paradoxer : ett utforskande av naturvetenskapens frontlinje AudioBook