Den väntade frälsaren
Shahid Mutahhari Shahid Sadr

Den väntade frälsaren

Den väntade frälsaren - Den väntade frälsaren por Shahid Mutahhari Shahid Sadr.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Konceptet om en frälsare som skall anlända till jorden och skapa fred och harmoni, är något som finns inpräntat i människans natur. Det är en norm genom vilken människan finner hopp och styrka att fortsätta kämpa för rättvisa i världen och således sätta sig upp emot förtryckare och orättvisor. Samtidigt är inte bara detta ett koncept ur metaforisk synvinkel, med den meningen att strävan efter rättvisa och frid finns medfött inom varje människa, utan det är ett koncept som i allra högsta grad finns förkroppsligat och i fysisk form. Tron om denna fysiska gestaltning av frälsning och rättvisa inom en människa, är något som bekräftats av samtliga monoteistiska religioner. Han kallas för Messias inom både Judendom och Kristendom och Mahdi inom Islam.

  • Published on: 2012-07-05
  • Released on: 2012-07-05
  • Original language: Swedish
  • Dimensions: .0" h x .0" w x .0" l,
  • Binding: Hardcover
  • 72 pages

Den väntade frälsaren, Den väntade frälsaren PDF, Den väntade frälsaren EPUB, Den väntade frälsaren AudioBook